Calea Dorobanţilor nr. 13, et. I, Cluj-Napoca
·
0364.148.912 / 0264.590.048
·
office@executorman.ro

Birou Executor Judecătoresc Man Ovidiu Ioan Experiență și profesionalism Contact

Despre noi

În cadrul Biroului Executor Judecătoresc activează:

Executor judecătoresc Man Ovidiu Ioan, numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 02.11.2006, absolvent al Universității Babeş-Bolyai – Facultatea de Drept, promoția 1997.

Executorul judecătoresc Man Ovidiu Ioan este membru al Comisiei Superioare de Disciplină a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România, începând cu anul 2016.

Competenţă teritorială

Biroul Executorului Judecătoresc Ovidiu Man este competent să efectueze acte de executare în circumscripţia Curţii de Apel Cluj, căreia îi sunt arondate următoarele judecătorii:

Cluj

Maramureş

Sălaj

Bistriţa-Năsăud

Competenţă materială

Potrivit prevederilor Legii nr.188/2000, executorii judecătoreşti au următoarele atribuţii:

Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

Comunicarea actelor de procedură;

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

Contactaţi-ne